ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2526
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2536
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2533
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบ บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2540
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2539
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2541
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2549
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ แบบ แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2536
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2531
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..